Äntligen!

I morse intervjuade Ekot Lena Hjelm-Wallén och Sören Wibe om EU:s grundlag. Wibe var naturligtvis emot det nuvarande förslaget, bl.a. därför att han ansåg att det kan leda till att EU (minns inte vilken instans han pekade ut) kommer att fungera som en författningsdomstol som tolkar den svenska grundlagen (och om nya lagförslag är förenliga med grundlagen).

Det var det bästa argument för förslaget som jag hört!!!

Det vore verkligen på tiden att vi får en författningsdomstol. Idag har vi Lagrådet som enbart är en remissinstans och vars utlåtanden regelmässigt nonchaleras av regeringen. Det är avsaknaden av en författningsdomstol som gör att vi i Sverige tror att det är mass-media som är ”den tredje statsmakten”.

3 svar till ”Äntligen!”

 1. Profilbild för Bengt O.

  Jag hade varit betydligt mera nöjd med ditt inlägg om du inte hade länkat till hovrättsrådet Krister Thelin. Där han står i demokratipolitiskt hänseende vill i varje fall inte jag stå. Se
  http://www.karlsson.at/euro/Archives/archiveJuly03.htm#wicklin

  samt

  http://www.karlsson.at/euro/Archives/archiveJuly03.htm#thelin

 2. Profilbild för Markus

  En författningsdomstol vore trevligt. Annars tycker jag en obligatorisk lagrådsgranskning skulle vara ok det med.
  Ett annat alternativ vore att ta bort uppenbart-rekvisitet för icke lagrådsgranskade lagar…

 3. Profilbild för Thorvald

  Bengt: Jag länkade i första hand till artikeln hos Bankrättsföreningen p.g.a. det första stycket som kort och koncist redogör för de fyra statsmakterna som de uppfattas i resten av världen. Thelin hör inte till mina idoler, även om jag håller med om somligt som han säger i resten av artikeln.

  Din kritik av ”inre utlänningskontroll i gränsnära zoner” delar jag helt och hållet.

  Markus: Jag är inte tillräckligt bevandrad i juridik för att veta vad det skule innebära att ”ta bort uppenbart-rekvisitet för icke lagrådsgranskade lagar”. Du får gärna förklara…

error: Content is protected !!