Stoppa plågsamma marknadsförsök

Många kommuner och landsting har infört så kallade beställar/utförarorganisationer. Man tror att man kan öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheten genom att politiker och byråkrater får leka marknad i en trygg miljö, d.v.s. utan någon otäck konkurrens.

Att detta är i grunden feltänkt börjar nu uppmärksammas även inom systemet. Revisorerna i Västra Götalandsregionen riktar, enligt en olänkbar artikel i gårdagens GP, skarp kritik mot beställar/utförarmodellen i regionens sjukvård.

’Modellen är otydlig, rollerna oklara, processerna tröga, förmågan att hantera konflikter låg och behovet av utbildning stort’, konstaterar revisorerna i en förödande kritik av detta system.
De menar att mycket tid av beställningsprocessen ägnas att diskutera självklarheter. Konflikter och tvister hänskjuts och läggs åt sidan för att hanteras senare i särskild ordning.
’Modellen är som styrmodell uddlös. Det handlar i realiteten om vanlig budgetstyrning. Modellen är mer en umgängesform mellan parterna än en styrmodell’, skriver revisorerna
.”

Det påpekade jag, om än inte lika vältaligt, för snart ett år sedan. Om man vill bli mästare i simning så måste man träna i vattnet, det räcker inte med torrsim. Vill man ha marknadens fördelar så måste man köpa och sälja på riktigt, inte bara på låtsas.

error: Content is protected !!