Skåden framtiden!

När det presenteras här låter det ju bestickande, men tro mig:

Detta blir följden om den förhärskande planekonomiska stordrifts-idiotin ideologin inom den västsvenska sjukvården består.

UPDATE 040307: Inför bildandet av Västra Götalands regionen utlovade de etablerade partierna unisont att skatten inte skulle höjas. Efter något år höjdes följdriktigt skatten med 75 öre (per tjänad hundralapp). Det sägs vara en temporär höjning, vilket måste betyda att den gäller fram till nästa höjning. För enligt en icke länkbar artikel i dagens GP diskuterar man nu att höja skatten med ytterligare 25 öre. När ovanstående organisation är förverkligad, runt år 2020, kommer vi gissningsvis att ha en tillfällig kommunal utdebitering på runt 40 kr.

Det är klart att det är tungt, men eftersom det bara är tillfälligt kan vi ju stå ut. Att vi slipper ifrån de små, ineffektiva fjuttsjukhusen gör det också litet lättare. I de stora, rationella sjukfabrikerna vi har istället är det mycket lättare för personalen att hålla en professionell distans till offren patienterna. En distans som borgar för en hög jämn kvalitet.

3 svar till ”Skåden framtiden!”

 1. Profilbild för Bengt O.

  Du är alltid så negativt inställd till den överhet som bara vill dig väl:

  Det måste Du väl förstå! Alla ev.infarkter, brustna blindtarmar, strokes o.d. bör naturligtvis planeras in under dagtid och helst också förläggas till den ort dit ”akutvården” är förlagd.

  Allvarligt talat: Du hänvisar ofta till Västra Götaland men det verkar vara samma historia över hela Sverige. Läste just att sjukhuset i Härnösand där flera av mina anhöriga vårdats skall läggas ner. Intressant nog genomdrivet av (s) och (v).

  Rustar man ner sjukvård, åldringsvård och skola är det inte mycket kvar av det civiliserade välfärdssamhället.

 2. Profilbild för Thorvald

  Du har nog rätt i att bilden är den samma i resten av Sverige som i Västra Götaland.

  Jag håller med dig om nedrustningen också. Vi skiljer väl oss åt i det att jag anser att den sker pga ett sentimentalt fasthållande vid ett gammalt recept och/eller försvar av politikernas och byråkraternas maktposition. Det behövs såväl glasnost som perestrojka i svensk sjukvård. Någon Gorbatjov går dock inte att urskilja ännu.

 3. Profilbild för Monjia

  Man kan ju fråga hur mycket alla omorganisationer kostat? Min mor har arbetat inom personalsektorn inom Västra Götaland och under åtminstone 10 års tid har jag fått höra om dessa ständiga omorganisationer, den ena mer ineffektiv än den andra. Citatet från Gaius, 66 e Kr ”Vi tränade hårt – men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.” (Är det verkligen ett äkta citat, förresten) snappade jag upp under min tid på Tre Korvar – ett annat omorganisationsinferno (mitt ord).

error: Content is protected !!