Dagens scoop!

I radions nyhetssändningar i morse kunde vi höra att Arbets-förmedlingen förmedlar svartjobb. Det är de grävande journalisterna i P3-programmet Front som gjort detta scoop.

Efter detta omskakande avslöjande återstår inget annat än att ge AMV större resurser så att man kan bygga upp en massiv kontrollapparat. Varje arbetsgivare som vill anlita Arbets-förmedlingen måste granskas och godkännas av (minst) en arbetsgivarinspektör för att få tillstånd att söka arbetskraft via myndigheten. En försiktig uppskattning ger vid handen att AMV behöver dubblera antalet anställda för att kunna ge en ”vita jobb-garanti”. Men det är ett pris som vi måste betala.

Det går ju inte att lita på de arbetssökandes egna omdöme. Särskilt unga människor kan ju lätt få för sig att det är rätt att arbeta svart eftersom arbetsgivaren har annonserat hos Arbetsförmedlingen!

error: Content is protected !!