Innan- eller utantill?

Det blev inte av att jag bloggade om Anders Björcks gurgel med polisen när det begav sig. Så på grund av akut idétorka får ni hålla tillgodo med denna gamla skåpmat idag. Jag har ingen aning om det är Björcks version som är sann eller polisens:

Promemorian har till större delen sammanfattats utifrån mina egna iakttagelser av det som hänt. Dock har jag fått berättat för mig hur de andra inblandade poliserna upplevt det som hänt och det har också skrivits i promemorian. Flera av poliserna har läst igenom det händelseförlopp där de var inblandade och godkänt detta.”

Men är det verkligen så välbetänkt av polisen att avsluta sitt pm med att i praktiken skriva: ”Vi har snackat ihop oss”?

error: Content is protected !!