Nyårshot

När jag ser tillbaka på mitt första år som bloggare tycker jag att jag blivit lite snällare på senare tid. Jag skrev t.ex. inte någonting alls om Baker Karims buskisversion av Swedenhielms. Det var ju snällt.

Några nyårslöften utfärdar jag inte, men ett hot som jag eventuellt kommer att förverkliga är att starta en ny webblogg. Den kommer i så fall att handla om System Dynamics. Jag arbetar inte längre professionellt med SD, men vill gärna hålla kunskaperna vid liv. Systemtänkande kräver träning liksom förmågan att bygga dynamiska datorsimuleringar. Att försöka lära ut en del om System Dynamics tror jag är ett bra sätt att inte bara vidmakthålla kunskapen utan också utveckla den. Mottot för denna eventuella blogg blir något i stil med: ”Att tänka runt är ännu större”.

error: Content is protected !!