Grodkokaren Karlsson

Nu står det klart! I Sverige blir man sjuk av arbete och det är arbetsgivarnas fel. På något annat sätt kan man knappast tolka arbetslivsminister Hans Karlssons besked i Ekots lördagsintervju (kräver RealPlayer) att arbetsgivarna ska betala en del av sjuklönen oavsett hur lång sjukperioden är.

Det sägs i intervjun att det bara ska vara en liten del av sjuk-ersättningen och att arbetsgivarna ska kompenseras med lägre arbetsgivaravgifter. Så blir det säkert också i början, men när de förväntade effekterna inte kommer tillräckligt snabbt så kommer man att höja arbetsgivarnas andel av sjukersättningen för att de ska få ytterligare incitament minska sjukfrånvaron. Så småningom kommer också arbetsgivaravgifterna att återställas, sannolikt för att betala de ökade kostnaderna för arbetslöshet och förtidspensioner som kommer att följa av förslaget. Rekryteringsarbetet i företagen kommer att inriktas på att så långt som möjligt sålla bort personer med förhöjd sjukdomsrisk. Stora grupper kommer därmed att hamna utanför arbetsmarknaden.

Det ökade utanförskapet är ett problem som kommer att smyga sig på oss, precis som dagens höga sjuktal. Ett problem som inte kommer att uppmärksammas förrän det vuxit till hot mot hela samhällsekonomin. Och då kanske grodan är kokt (läsare som inte är specialintresserade av System Dynamics kan hoppa över exemplet som ges i texten).

error: Content is protected !!