Inte supersmart

Marita Ulvskog och andra EMU-motståndare (pdf) varnar för den och Göran Persson vill inte ha någon. Men vad är egentligen den så omtalade superstaten för något?

Är det en stor stat, i innevånare räknat? Om det är så, anser EMU-motståndarna att Kina, Indien, USA, Indonesien och Brasilien (pdf) bör delas upp i flera mindre stater? Var går gränsen för en superstat?

Eller handlar det kanske om en stat som griper in i alla aspekter av medborgarnas liv? En stat som är mer till för sig själv än för medborgarna? Om så är fallet, vilken av EU:s nuvarande medlemmar påminner mest om en sådan stat (pdf)?

Nästa gång någon varnar för euron med motiveringen att den kommer att göra EU till en superstat, glöm inte att fråga vad han eller hon menar med superstat.

error: Content is protected !!