Demokratiskt överskott

Ordföranden i försvarsberedningen Håkan Juholt försitter ingen tid när ÖB sjabblar med än det ena än det andra. Han vill ha en helt ny nationell krisledning, med bättre styrning och ökad civil kompetens.

Civil kompetens ska naturligtvis läsas politisk bakgrund. Vad som menas med bättre styrning säger sig självt.

Det har säkert varit en nagel i ögat på partigängare av olika kulörer att det fortfarande finns en myndighet där det både krävs en relevant utbildning och mångårig erfarenhet innan man kan bli dess chef. I synnerhet som det finns ett stort ”demokratiskt överskott” att ta hand om.

Hittills har man lyckats placera Ing-Britt Irhammar, Sten Heckscher, Andreas Carlgren och Ines Uusmann (vars framfart f.ö. nyligen kommenterats på en annan webblogg) med flera i spetsen för statliga verk. Men behovet av reträttposter för sparkade ministrar, partibyråkrater och RRB (riksdagsröstboskap) ökar kontinuerligt. Det går förmodligen att uppfinna ytterligare några myndigheter, t.ex. inom diskriminerings-/jämställdhetsområdet, eller dela upp befintliga myndigheter i flera. Men framsynta politiker som Juholt ser naturligtvis att denna strategi börjar närma sig vägs ände. Vad är då naturligare än att man börjar kasta ögonen på försvaret (ett nästan jungfruligt område med stor potential)?

Intresset ljuger aldrig.

error: Content is protected !!