Second is the first loser

Bengt O. Karlsson lyckades sno mitt planerade inlägg om EMU som ett politiskt projekt. Även jag hade, inspirerad av Ola Olssons artikel i dagens G-P, tänkt att skriva om att EMU i första hand är ett politiskt projekt, inte ett ekonomiskt. Därmed blir de ekonomiska argumenten, om inte irrelevanta så åtminstone, av underordnad betydelse. Den svenska EMU-debatten är alltså ”out of focus”.

Jag hade tänkt att avsluta med några högstämda ord om internationellt samarbete, minskad friktion mellan folk och nationer etc, etc. Nu kan ni läsa det, med undantag för det högstämda, på Euroblog i stället (högst sannolikt ett bättre alternativ).

Själv återkommer jag med lite tankar om optimala valutaområden, folkligt missnöje och om de långsiktiga konsekvenserna av ett svenskt nej till EMU.

error: Content is protected !!