Blind rättvisa

Trots att jag sannerligen inte är någon vän av omvänd bevisföring så kan jag acceptera bestämmelserna om bevislättnad i den nya lagen om förbud mot diskriminering. Åtminstone om det är tänkt att fungera på det sätt som DO beskriver när det gäller diskriminering på krogen:

Det räcker med att säga att en vit man släpptes in efter det att jag blivit nekad för att bevisbördan ska gå över till krögaren som då måste lämna en rimlig förklaring till att det inte handlar om diskriminering

Däremot är jag lite fundersam när det gäller skadeståndspåföljden. DO bedömer att skadestånden kan bli upp emot 120.000 kronor, vilket kan jämföras med några tusen vid brottmål. Det är alltså en värre kränkning om t.ex. en färgad person vägras tillträde till krogen än om han eller hon utsätts för en rå och oprovocerad misshandel av ett gäng skinnskallar. Eller …?

error: Content is protected !!