Kommunalt självstyre 2.0

GP hade en intressant arikel idag om den nytillsatta kommitten för ”översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen” under Mats Svegfors ledning.

Om utredningen inte är ett utslag av s.k. alibipolitik så kanske man t.o.m. kan hoppas på en comeback för det under 90-talet (i praktiken) avskaffade kommunala självstyret.

error: Content is protected !!