Skiljaktig mening

Jag lovade igår att återkomma med en fundering runt Erik Stattins besvikelse över den långsamma utvecklingen av svenska bloggar (inriktningen har jag inga synpunkter på). Det är inte någon särskilt revolutionerande tanke jag har att komma med. Det är bara det att jag inte håller med Erik, jag tycker inte utvecklingen går sakta. Jag gissar nämligen att det vi ser är en exponentiell tillväxt i antalet bloggar, på samma sätt som med t.ex. mobiltelefoner och hemdatorer. Det typiska för en exponentiell tillväxt är att den tycks gå sakta inledningsvis för att plötsligt explodera i en mångdubbling av – i det här fallet – bloggare på mycket kort tid.

Jag har gjort en snabbkoll bland mina favoritbloggar – några startade redan hösten 2001, men de flesta drog igång under 2002. När jag började blogga på riktigt, alldeles i början på det här året, vill jag minnas att Eriks utmärkta Svenskt webbloggindex listade en bit över hundra webbloggar med svensk anknytning. Idag, ungefär fyra månader senare innehåller indexet 220 bloggar. Om man utgår från detta och antar att dubbleringstiden är ungefär fyra månader kommer det att finnas:

440 bloggar i september 2003
880 i januari 2004
1.760 i maj 2004
3.520 i september 2004
7.040 i januari 2005
14.080 i maj 2005
o.s.v
.

Om två år skulle det alltså finnas 32 gånger så många bloggar som idag (d.v.s. om det finns så många potentiella bloggare i / med anknytning till Sverige). Det kallar jag en fartfylld utveckling.

error: Content is protected !!