Jag, en cyniker?

Bo Rothstein är emellanåt ute i ogjort väder. Dock inte i denna ledare i dagens Göteborgs-Posten. Det avslutande stycket om offentliga monopolarbetsgivare kunde jag inte ha formulerat bättre:

Kan det helt enkelt vara så att det är den gamla cyniska sanningen att monopol föder ignorans som gäller. När man inte har någon reell konkurrens om kunderna så höjs priset och kvaliteten sjunker. Och när man inte behöver konkurrera om arbetskraften så struntar man i löne- och arbetsvillkor – alla goda gamla paroller till trots.”

error: Content is protected !!