Oväntad samsyn

Skillnaderna i attityd och åsikter mellan undertecknad och Karon Möredösk är stora. Vad skillnaderna består i kan läsarna själva bilda sig en uppfattning om. Jag kommenterar dem därför inte ytterligare.

Det finns dock en del områden där jag utan samvetskval kan ställa mig på samma sida som Karon. Vi är eniga i synen på regeringens senaste förslag om ersättning till sjukskrivna. Det är ett förslag från en minister vars ideologiska skygglappar uppenbarligen hamnat framför ögonen. Det är väl därför han är oförmögen att se de allvarliga effekter förslaget kan komma att få för sysselsättningen på lång sikt. I likhet
med Karon tror jag att det är förödande för kroniskt sjuka. Men inte nog med det, förslaget kommer att verka återhållande på arbetsgivarnas vilja att anställa överhuvudtaget. Det gäller åtminstone arbetsgivarna i den konkurrensutsatta sektorn och småföretagare i synnerhet.

Jag ber om ursäkt för det vulgära exemplet, men förslaget påminner om att kissa i byxorna. Det värmer först, men blir kallt och obehagligt efter ett tag. Den stora skillnaden är att i mitt exempel skulle inte ens ministern i fråga kunna missa orsakssambandet, men att han aldrig kommer att förstå sambandet mellan sitt förslag om sjukersättning och de långsiktiga följderna av det.

error: Content is protected !!