Undantaget som bekräftar

eller

Det som inte är är

Klipspringer påpekar, apropå mitt inlägg Folkbildning i förfall häromdagen, att han också behandlat ämnet virvlat vatten. Det gjorde han på den tiden jag bara ”torrbloggade”. Jag hade läst K.-:s vassa och underhållande artikel Valfrihet som ingen vill ha, men glömt avsnittet om virvlat vatten. Det är emllertid bra att K.- påminner om artikeln, det gör det möjligt för mig att anmäla skiljaktig mening när det gäller valfriheten1.

Det vore en överdrift att påstå att jag är glad och tacksam, men jag känner mig åtminstone tillfreds med att ha fått möjlighet att välja el- och teleleverantör och vem som ska förvalta (en del av) mina pensionspengar. Sedan är det en annan sak att jag har kvar Telia som teleoperatör och min gamla elleverantör. Att inte byta kan, trots vad många kritiker av valfrihetsreformerna påstår, också vara ett val. Jag skulle till och med kunna sträcka mig till att säga att ”Ett uteblivet val är också ett val”, vilket för in mig på den mer filosofiska avdelningen av det här inlägget. Även det som inte är, är något:

Ulf Lundell påstod en gång i tiden att ”En inställd spelning är också en spelning”.

Själv har fått lära mig, och emellanåt haft anledning att lära ut, att ”Ett icke-beslut är också ett beslut”.

Det kanske vore bra om någon kunde förklara för Göran Persson et consortes att ”Ett brutet löfte är också ett löfte”.

Fotnot 1: Jag ber dessutom att få återkomma beträffande konkurrens vid produktion av ”public goods”. Att kommentera K.-:s synpunkter på detta kräver mer tid och eftertanke än vad jag har möjlighet att ägna det just nu.

error: Content is protected !!