Glad Påsk för torsk?

En positiv nyhet för östersjötorsken. Till och med Franz Fischler kan tydligen tänka sig att skydda torsken, även utan passtvång. Vi kanske kan hoppas att också nordsjötorsken kommer att beviljas asyl av EU och Dr. Fischler innan den sista är uppfiskad.

error: Content is protected !!