Force majeure

Inga kommentarer från min sida idag, förvetenheter förhindrade av världsläget. Ett klart fall av force majeure (dvs krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser).

error: Content is protected !!