En stunds eskapism

Apropå ”fri uppfostran” (se föregående inlägg) så har den inneburit att såväl fostran som undervisning i vett och etikett under lång tid har varit eftersatt i Sverige. När så de generationer som förnekats detta märker att vett och etikett är viktigt i många sammanhang ute i stora världen har det uppstått ett stort sug efter kunskaper inom området. Till exempel har Magdalena Ribbing gett ut ett flertal böcker i ämnet.

Jag vill gärna dela med mig av ett ettikettips som jag är nästan säker på inte tas upp i några moderna ”vett och etikettböcker” (jag har inte läst några, vett och etikett faller sig helt naturligt för mig). Hur man viker sitt visitkort för att förmedla ett budskap är definitivt en kunskap kan användas för att slå uppkomlingar i etikettbranschen på fingrarna.

Ovanstående regler är hämtade ur Oraklet eller Fråga Du Så Svarar Jag, ”utgifven under redaktion av D:r A. Carlström” år 1899. Oraklet är en bok med totalt 3172 råd, tips och upplysningar inom de mest skilda områden. Förutom att vara ett tungt vägande etikettråd kan denna kommentar ses som ett s.k. timebinding-inlägg. Risken är överhängande att jag återkommer med fler råd från Oraklet.

Fotnot: Som framgår av rubriken är detta inlägg postat som ett försök att för en stund hålla tankarna från det allvarliga världsläget. Jag kan ändå inget tillföra, utom möjligen det trötta konstaterandet att det verkar som om ”the inmates are running the asylum”.

error: Content is protected !!