En sk-tsak

Är det här följden av att den första generationen som verkligen präglades av ”fri uppfostran” sent omsider börjat skaffa barn?

error: Content is protected !!