Koslakt på gång

Ska Klipspringer, den svenska bloggsfärens främste besserwisser1, få rätt? [se citat i notis daterad 2003-02-02]

Nu börjar inte bara gamla byråkrater och ledarskribenter ifrågasätta sopsorteringens välsignelser, det görs även av seriösa forskare (om nationalekonomer förtjänar ett sådant epitet). Christer Berglund, lektor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, ifrågasätter sorterings- och återvinningstvånget i glesbygden i sin doktors-avhandling.

Fotnot 1: Även om jag har egna besserwisserambitioner måste jag erkänna att än så länge leder K.- med en noslängd. Oerfarna läsare kan möjligen tycka att en del nytillkomna svenska bloggare är på väg att blanda sig i tätstriden. Megafoner för diverse ”-ismer” från förra årtusendet ska dock inte förväxlas med äkta besserwissers.

error: Content is protected !!