Politisk relativitetsteori

Ett infall man bara kan få en sen kväll efter att ha läst om Einstein och relativitetsteori(erna):

Politikens allmänna lagar måste uttryckas genom utsagor som är giltiga i alla politiska system, dvs. är kovarianta med avseende på vilka substitutioner som helst (allmänt kovarianta).

Kanske ett steg på vägen mot psykohistoria? Jonas kanske har synpunkter?

error: Content is protected !!