En mer nyanserad och detaljerad åsikt

Amos Oz är inte för ett Irak-krig och mot krigsmotståndare. Åtminstone vissa, han buntar inte ihop alla under rubriken USA-hatare. Han är mer nyanserad än så. Han redogör också (relativt) detaljerat varför han inte är för krig.

error: Content is protected !!