Bättre på innebandy?

En ny webblogg – Drullestigen – om nyheter, politik och samhällsutveckling på svenska har anmält sin entré. Bland det första Karon Möredösk (förhoppningsvis en pseudonym) som står bakom Drullestigen tar sig för är att ge oss en personligt färgad översikt av andra svenska bloggar inom samma genre (2003-02-13, permalänken vill inte fungera).

Jag vet inte om det är positivt eller negativt att Förvetet är först i raden och dessutom har förunnats tre citat då inriktningen på bloggen beskrivs. Något konfunderad blir jag över tolkningen att jag skulle ha ett särskilt tycke för Göran Persson. Och ”mälardalsk”? Inte ens på Littorinahavets tid hängde Säveåns dalgång ihop med Mälaren, det blir allt till att plocka fram geografiboken från mellanstadiet igen.

Karon anser att de flesta i översikten har vänsterbias. Det är tydligt att Karon räknar sig själv till andra sidan och det är ganska uppenbart vilka (de engelskspråkiga) förebilderna är. Inte så dumt, för enligt min uppfattning har det saknats ett klart högerperspektiv i den svenska bloggsfären.

Problemet är att Drullestigen inte fyller ut detta tomrum. Det räcker inte med en lätt ”von oben”-attityd för att bli den svenske Instapundit. På en skala från ”mesigt moderat” över ”konstruktivt konservativ” till ”rejält reaktionär” ligger Karon helt klart närmast det förstnämnda.

Förträng ängslan och lagom-mentalitet och ta ett par rejäla kliv åt höger Karon, så kommer du nog att lyckas bättre med bloggandet än med innebandyn.

error: Content is protected !!